Hướng dẫn chuyển File Jdp thành Bmp

mở file jdpaint cần chuyển đổi lên, sau đó lưu dưới dạng *.vsm
khởi động modeltobitmap lên ( nếu là win 7 thì nhấp phải chọn run administrator nha ) sau đó chọn file *.vsm rồi nhấp cái nút ở dưới là tự động chuyển từ *.vsm qua *.bmp
Nếu check vào ô phía trên thì nó sẽ chuyển 1 lúc vài trăm cái vsm thành bmp luôn

 

1/ Save File VSM

 

 

2/Chọn File *.vsm vừa xuất

 

3/ Chọn như hình để xuất File *.bmp

Hỗ trợ trực tuyến

  • Tư vấn 1: Hỗ trợ Duyệt Mẫu ( các vẫn để liên quan đến mẫu )

    Điện thoại:

  • Tư vấn 2: Hỗ trợ thanh toán, Lỗi nạp thẻ

    Điện thoại: 096.688.1987

Tài liệu mới

Top download